宗教信仰

生命禅院
[主页]->[宗教信仰]->[生命禅院]->[圣人--《天启篇》之六十八]
生命禅院
·The Secret and Truth of Predestination
·比较之心乃恶心——《智慧篇》八十八
·易伤处便是薄弱缺陷处——《智慧篇》八十九
·以自己丰富内涵立足于社会——《智慧篇》八十七
·小脑和大脑——《智慧篇》九十一
·没有谁是错的——《智慧篇》九十二
·从人到仙的八大觉悟——《智慧篇》九十三
·对父母的小孝、中孝和大孝之别
·对兰颜提出的弦和超弦问题之回答
·关于心的小学问
·降服魔性
·进入空灵状态的几个小技巧
·经纬草超凡的灵智
·看看自己属不属于芸芸众生一员
·如何运用自由意志
·我们是否应当保持善良
·宿命及宿命的超越
【传道篇】
·《传道篇》之一:广义相对论的启示
·《传道篇》之二:量子力学的困惑
·《传道篇》之三:超弦理论的盲点
·《传道篇》之四:宇宙全息
·《传道篇》之五:宇宙全息(二)
·《传道篇》之六:宇宙统一场
·《传道篇》之七:时间
·《传道篇》之八:横向时间
·《传道篇》之九:生命与能量
·《传道篇》之十:空间的奥秘
·《传道篇》二十七:如何知道自己的前世
·《传道篇》二十八:如何推测自己的来世
·《传道篇》二十九:天堂在哪里
·《传道篇》三十:什么是道 道在哪里
·《传道篇》三十一:如何求道
·《传道篇》三十二:成道者是这样的
·《传道篇》三十三:不要祈祷奇迹的发生
·《传道篇》三十三:不要祈祷奇迹的发生
·《传道篇》三十四:离用体无可得
·雪峰传道(一)——《传道篇》三十五
·《传道篇》三十六:雪峰传道(二)
·《传道篇》三十七:雪峰传道(三)
·《传道篇》三十八:雪峰传道(四)
·《传道篇》三十九:雪峰传道(五)
·《传道篇》四十:雪峰传道(六)
·《传道篇》四十:雪峰传道(六)
·雪峰传道(七)——《传道篇》四十一
·雪峰传道(八)——《传道篇》四十二
·至道不可以情求——《传道篇》五十一
·人间八道——《传道篇》五十二
·爱是一种状态
·程序在运行——《传道篇》之五十
·800 Values No.301~400
·大脑 意识与大千世界
·当认为自己对时 已经错了
·最近的一些人生小感悟/雪峰
·凡得利需付出代价/雪峰
·反物质能量的吸收
·感性 理性 知性 灵性
·获取正果妙法经
·看偶然现象的必然性所阐发的启示
·理性思维和灵性思维的分野
·攀登人生和生命巅峰的18个细节
·内在结构决定一切
·走出心灵的埃及。--《天启篇》之九十八
·请了解模糊时空
·自 然 之 道/雪 峰
·让我们来读无字天书
·让我们来读无字天书(2)
·人生的轨迹与自由意志
·人生剧本探秘
·如何解脱生死
·如何攀登人生和生命的巅峰
·请了解模糊时空
·如何与“另一半”相遇
·生活在第二家园里为什么不会生病
·生命禅院第二段历程禅院草启程词
·生命探索:量子纠缠与人的另一半
·“我”阻挡住了前往天堂的道路
·“我”阻挡住了前往天堂的道路
·“我”阻挡住了前往天堂的道路
·我看到的一切井然有序
·我们需要的成熟和不需要的成熟
·无为和有为的含义及区别
·无为和有为的含义及区别
·无我无相 走向涅槃
·800Values No.401~500
·国家必将消失 国家正在消亡
·现实与虚幻的辩证关系
·心灵神交
·心与相(象)辩证法
·修行修炼者不能聚集物质能量
·雪峰释缘
·生命禅院里诞生了45尊仙佛/浑沌元初
·寻找真正的自己(一)
·寻找真正的自己(二)
·寻找真正的自己(三)
·寻找真正的自己(四)
·一切依人心而变
·一无所有 拥有一切
·与人争辩者没有善良之辈
[列出本栏目所有内容]
欢迎在此做广告
圣人--《天启篇》之六十八

圣人--《天启篇》之六十八

   

雪峰

   

   

    《庄子》曰:"以天为宗,以德为本,以道为门,兆于变化,谓之圣人。"

   

    《生命禅院中级人生宝典(一)》中有关圣人有以下表述:

   

    天下有道,圣人成焉;天下无道,圣人生焉。

   

    圣人处无为之事,行慧言之教。

   

    圣人知自然之道不可违,因而制之至静之道。

   

    圣人法天归真,不拘于俗。

   

    圣人不行而知,不见而名,不为而成。

   

    圣人终不为大,故能成其大。

   

    圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过;以辅万物之自然,而不敢为。

   

    圣人去甚、去奢、去泰。

   

    圣人抱一为天下式。

   

    圣人自知不自见,自爱不自贵。

   

    圣人不积,既予于人己愈有,既予于人己愈多。

   

    圣人之道,为而不争,用而不贪。

   

    圣人无名,神人无功,至人无己。

   

    圣人之道,用力少,见功多。

   

    圣人无全能,万物无全用,天地无全功。

   

    圣人无两心,皇天无二道。

   

    圣人不察存亡,而察其所以然。

   

    圣人恃道化,而不恃智巧。

   

    命运皆自造,圣人知其理。

   

    圣人是上天赐给地上的灵芝草,是能包治百病的仙丹妙药,圣人是"吸收日月之精华,天地之灵气"而成就的人间仙人,神人,圣人来自上帝的灵,是上帝在人间的代表、使者,圣人是人类的精华,圣人的智慧高深莫测。

   

    耶稣、释迦牟尼、老子是圣人中的圣人,大哲学家、大科学家、大思想家、大政治家具有圣人的品质。

   

    圣人的智慧主要不是来自知识和学识,而是来自灵性上与道的感应。

   

    圣人均具有敏锐的灵觉。

   

    圣人无生死、无己见、无定论、无仇恨、无亲疏、兆于变化,法于阴阳。

   

    诸葛亮坚定地说:"拯患救难,是唯圣人"。人类社会若有麻烦,能够引导人类走出困境和迷惘的只有圣人。

   

    人类社会必定会出现大圣人,因为只有出了大圣人,才能"贤不遗野,天下一家"。

   

    愿我生命禅院院士先为君子、再为贤人,终为圣人。

   

    让我们睁大眼睛,寻找圣人。

(2017/06/23 发表)

blog comments powered by Disqus

©Boxun News Network All Rights Reserved.
所有栏目和文章由作者或专栏管理员整理制作,均不代表博讯立场