宗教信仰

生命禅院
[主页]->[宗教信仰]->[生命禅院]->[十四、思维误区]
生命禅院
·Hospitals and Doctors Will Disappear: On Lifechanyuan Era
·Establish global government--- Lifechanyuan era (7)
·New human, new life--- Lifechanyuan era (8)
·The Noah's ark in new era
·Welcome to Lifechanyuan the New Home
·Viewing the human society mode of life in the future from the prospect
·Create a Rational, Peaceful, Humanistic Era
【禅院文集——上帝篇】
·[上帝篇]上帝篇--前言/雪峰
·[上帝篇]证明上帝存在的40个例证(1--10)
·[上帝篇]生命的保护神——臭氧层---证明上帝存在的第11例证
·[上帝篇]地球的血液——水--证明上帝存在的第12例证
·[上帝篇]价廉物美的日用品--盐---证明上帝存在的第13个例证
·[上帝篇]光合作用--生命食粮的源泉---证明上帝存在的第14个例证
·[上帝篇]自然界的对称——神秘而伟大的力量--证明上帝存在的第15个例证
·[上帝篇]黄金分割——绝美的比例--证明上帝存在的第16个例证
·[上帝篇] 大脑--宇宙的缩影--证明上帝存在的第17个例证
·[上帝篇]基因——“生命的天书”--证明上帝存在的第18个例证
·[上帝篇] 千姿百态的生命奇观--证明上帝存在的第19个例证
·[上帝篇]生命的保护机制--条件反射--证明上帝存在的第20个例证
·[上帝篇]两性愉悦,不仅仅是为了传宗接代--证明上帝存在的第21个例证
·[上帝篇]上帝的杰作--自然之美--证明上帝存在的第22个例证
·[上帝篇]明亮的眼睛--通向美的窗户--证明上帝存在的第23个例证
·[上帝篇]奇妙的生物遥感、传感和感应--证明上帝存在的第24个例证
·[上帝篇]腐化--新生命的养料--证明上帝存在的第25个例证
·[上帝篇]生死--令凡俗人迷惑的现象--证明上帝存在的第26个例证
·[上帝篇]公鸡打鸣--证明上帝存在的第27个例证
·[上帝篇]蜜蜂的智慧--证明上帝存在的第28个例证
·[上帝篇]小鸡破壳而出--证明上帝存在的第29个例证
·[上帝篇]候鸟迁徙,奥秘在哪--证明上帝存在的第30个例证
·[上帝篇]动物本能--上帝智慧的显现--证明上帝存在的第31个例证
·[上帝篇]天女散花--蒲公英的绝技--证明上帝存在的第32个例证
·[上帝篇]神秘的金字塔昭示着什么?--证明上帝存在的第33个例证(33)
·[上帝篇]法老的诅咒--神的约束--证明上帝存在的第34个例证
·[上帝篇]神秘的百慕大为何神秘?--证明上帝存在的第35个例证
·[上帝篇]海市蜃楼--极乐世界的显现--证明上帝存在的第36个例证
·[上帝篇]梦--在昭示着什么?--证明上帝存在的第37个例证
·[上帝篇]宗教与上帝--证明上帝存在的第38个例证
·[上帝篇]科学与文明--证明上帝存在的第39个例证
·[上帝篇]人类文明的兴起和衰落--证明上帝存在的第40个例证
·[上帝篇] 证明上帝存在的八个逻辑推理
·[上帝篇]上帝是唯一的--上帝的八大特征之一
·[上帝篇]上帝无定形--上帝的八大特征之二
·[上帝篇] 上帝是中性的--上帝的八大特征之三
·[上帝篇]上帝无明--上帝的八大特征之四
·[上帝篇]上帝公正--上帝的八大特征之五
·[上帝篇]上帝仁慈--上帝的八大特征之六
·[上帝篇]上帝是超能的--上帝的八大特征之七
·[上帝篇]上帝是智慧的--上帝的八大特征之八
·[上帝篇]上帝与人类的八大关系
·[上帝篇]《圣经》宣扬的上帝不是真正的上帝
·[上帝篇]翻译上帝的“话语”
·[上帝篇]给东海一枭讲上帝
·上帝在哪里 如何敬畏上帝/雪峰
·走上帝之道者的人生顺利美好/雪峰
·走上帝之道者都有一个美好未来/雪峰
·上帝是第一生产力/雪峰
【禅院文集——反常思维篇】
·一、从"莫比乌斯带"谈起
·二、对立统一是宇宙的表象不是宇宙的实质
·三、生死是表象,生命无生死 
·四、意识决定存在 
·1+1思维/雪峰
·寻找上帝/雪峰
·七、宇宙的起源是宇宙大爆炸/雪峰
·八、生命从水中起源
·九、物种是进化来的吗
·十、生物基因工程--万魔正在出洞
·十一、盲区
·十二、家的含义是什么
·十三、野生动物为什么不培养自己的医生
·十四、思维误区
·十五、颠倒思维
·十六、思维是一种法力
·十七、思维的威力 雪峰
·十八、我反常思维的契机及过程
·传统意义上的亲人到底是什么东西
·反常思维18条
·反常思维漫谈
·婚姻家庭是什么东西
·就贪嗔痴和"八苦"与佛家辩论
·两点之间直线最长 曲线最短
·民主是平庸者们的追求
·为别人而活的人最自私
·知识不是力量
【禅院文集——宇宙时空篇】
·[宇宙时空篇]宇宙概述
· [宇宙时空篇]宇宙的起源
·[宇宙时空篇] 时间篇
·[宇宙时空篇] 空间篇
·[宇宙时空篇]三十六维空间
·[宇宙时空篇]空间的利用
·[宇宙时空篇]千年界
·[宇宙时空篇]千年界一瞥
·千年界二瞥
·[宇宙时空篇]万年界
·[宇宙时空篇]极乐界
·[宇宙时空篇]万年界一瞥
·超时空之路/雪峰
【禅院文集——人类人生篇】
·一、人类的起源/雪峰
[列出本栏目所有内容]
欢迎在此做广告
十四、思维误区

十四、思维误区

   

雪峰

   

   

    "失败乃成功之母。"是这样吗?

   

    这个论点的本意是鼓励人失败了不要气馁,要从中吸取教训,以求成功。

   

    好象大发明家爱迪生说过:"谁说我失败了,我已经知道九千九百种方法行不通。"由此人们错误地认为,爱迪生的成功完全是由失败导致的,"失败乃成功之母。"

   

    事实上,爱迪生的成功完全是基于他一次次的成功,没有前期的多次成功及其他从成功中获得的信心,他必将失败无疑。

   

    事实真相是:从概率论讲,成功乃成功之母,失败乃失败之母。成功的将继续成功,失败的将继续失败。个别或少数例子不足以成为定理。

   

    "有情人终成眷属。"真的?

   

    这个理念似乎在告诉我们,世界上所有已成眷属的夫妻,都是相亲相爱的有情人。

   

    请大家扪心自问,你与有情人终成眷属了吗?

   

    事实是,有情人难成眷属,若有情人成了眷属,其结局是情之淹没。

   

    "安居乐业。"是不是?

   

    无业、不乐业,哪来的安居?难道天上会掉下馅饼?

   

    应该是:乐业才能安居。当今世界,许多年轻人先从业,后成家,正确。

   

    "安然无恙。"对了一半。

   

    安然就能无恙,但无恙才能安然。

   

    "百炼成钢。"试试,炼一百次是成钢还是成气。

   

    "变幻无常。"是的,找不着规律,不按照规律办事,确实是变幻无常。

   

    "不经一事,不长一智。"难道我们凡事都要经一经,才能长智吗?光阴似箭,人生短暂,如果我们不能聪明地善假于物,不能从他人的经验和教训中举一反三、触类旁通,从而增长智慧,而是要一件一件的去自己尝试,是不是太笨了。

   

    "不入虎穴,焉得虎子。"地球上空有多少个间谍卫星在俯视着我们、在观察着我们的一举一动,联网的电脑瞬间可以把世界局势尽收眼底,在这个时代,我们还要爬山涉水、拼上性命去虎穴抓虎仔吗?

   

    "盖棺定论。"不要企望盖棺就能定论,人会把几千年前的历史翻过来进行评论,我们还是依道而行,不要在乎死亡时悼词的内容。

    "近朱者赤,近墨者黑。"--尼姑想到灯红酒绿处喝一杯,妓女想早日脱身,清修德性。皇帝门下多贪官,黑帮群中有正义。谁说"近朱者赤,近墨者黑?"

   

    "初生牛犊不怕虎。"反意是:初生老虎最怕牛。

   

    "当局者迷,旁观者清。"事实是:当局者清,旁观者迷。

   

    "得道多助,失道寡助。"抛开负宇宙能量,其余似乎是:强者多助,弱者寡助。

   

    "狗仗人势。"--同理,人仗狗势。

   

    "海内存知己,天涯若比邻。"--左右不识己,相邻若天涯。

   

    "呼之既来,挥之即去。"--呼之即来,挥之难去。

   

    "疾风知劲草。"--劲草识疾风。

   

    "己所不欲,勿施于人。"--己所不欲,易施于人。

   

    "兼听则明,偏信则暗。"--偏信则暗,兼听也暗。

   

    "将欲取之,必先与之。"--若有与之,必要取之。

   

    "鞠躬尽瘁,死而后已。"--鞠躬尽瘁,为名而已。

   

    "路遥知马力,日久见人心。"--负重知马力,钱财见人心。

   

    "宁为玉碎,不为瓦全。"--宁为瓦全,不为玉碎。

   

    "皮之不存,毛将焉附。"--毛将不存,皮之焉藏。

   

    "破镜重圆。"--破镜难圆。

   

    "人怕出名猪怕壮。"--人想出名猪想壮。

   

    "少壮不努力,老大徒伤悲。"--职工不努力,老板徒伤悲。

   

    "识时务者为俊杰。"--识时务者为滑头。

   

    "四体不勤,五谷不分。"--四体不勤,五谷丰登。

   

    "一年之计在于春。"--一年之计在于冬。

   

    "天下乌鸦一般黑。"--天下乌鸦不一般黑。

   

    "作茧自缚。"--作茧自卫。

   

    "三十六计,走为上计。"--三十六计,无形为上。

   

    "三个臭皮匠,赛过诸葛亮。"--三个臭皮匠,还是臭皮匠。

   

    "人行千里路,胜读十年书。"--人读一年书,胜行千里路。

   

    "不听老人言,吃苦在眼前。"--光听老人言,吃苦在后面。

(2017/04/24 发表)

blog comments powered by Disqus

©Boxun News Network All Rights Reserved.
所有栏目和文章由作者或专栏管理员整理制作,均不代表博讯立场